Over palliatieve zorg

Als je te horen hebt gekregen dat je niet meer beter wordt, kun je palliatieve zorg krijgen. Het nieuws dat je ongeneeslijk ziek bent, kan enorm veel impact hebben op jou en de mensen om je heen. Palliatieve zorg is erop gericht om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden. Dit kan variëren van medicatie voor het verlichten van lichamelijke klachten tot psychische begeleiding bij de verwerking.

Je kunt palliatieve zorg korte tijd of langdurig nodig hebben: van enkele weken tot jaren. Deze zorg is bedoeld voor het hele gezin, dus de zieke persoon en de mensen die dichtbij hem of haar staan. 

Wat is palliatieve zorg eigenlijk? 

Palliatieve zorg heeft als doel om de tijd die je nog hebt met elkaar zo prettig mogelijk te maken en kan bestaan uit verschillende vormen van zorg:

  • Lichamelijke zorg: het beperken van lichamelijke klachten en ongemakken, zoals pijn, misselijkheid en vermoeidheid
  • Psychologische zorg: ondersteuning bij het verwerken van emoties, zoals verdriet, boosheid en angst
  • Sociale zorg: hulp bij problemen met relaties en het omgaan met tegenslagen, zoals verlies van werk of inkomen
  • Spirituele zorg: begeleiding bij zingeving en levensvragen, bijvoorbeeld ‘Waar kan ik troost uit halen?’, ‘Wat wil ik doen in de tijd die ik nog heb?’ en ‘Waarom overkomt mij dit?’

Waarom is palliatieve zorg belangrijk?

Goede palliatieve zorg draagt bij aan een aangenamer gevoel in de laatste fase van het leven, zowel voor degene die ziek is als voor zijn of haar omgeving. Zo kan het helpen om:

  • Gevoelens van angst en somberheid te verminderen
  • Lichamelijke en geestelijke klachten en problemen te verlichten
  • De kwaliteit van leven te verbeteren
  • Minder vaak (plotseling) naar het ziekenhuis te moeten
  • Het verlies na overlijden beter te verwerken

Iedereen heeft natuurlijk weer andere wensen op het gebied van palliatieve zorg. Voor de beste zorg is het belangrijk om goed aan te geven wat jij nodig hebt en hoe anderen jou daarbij kunnen helpen. Dit kun je ook allemaal vastleggen in een individueel zorgplan.

In dit plan staat wat de wensen zijn van degene die ziek is, wat er allemaal nog geregeld moet worden, welke zorg nodig is en wie dit op zich nemen (denk aan mantelzorgers en thuiszorg). Dit plan wordt periodiek doorgelopen om samen te bekijken of de zorg nog bij de situatie in de praktijk past.

Hoeveel mensen hebben palliatieve zorg nodig?

Uit cijfers blijkt dat zo'n 120.000 mensen per jaar palliatieve zorg nodig kunnen hebben (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2019). De verwachting is dat dit aantal de komende jaren toeneemt door ontwikkelingen in de samenleving, zoals vergrijzing.

Veel mensen vinden het fijn om thuis — in de vertrouwde omgeving — zorg te krijgen, maar je kan hiervoor ook terecht in een hospice, verpleeghuis of ziekenhuis. Dierbaren, zoals partners, familie en vrienden, nemen daarnaast vaak zorgtaken op zich en kunnen de nodige steun bieden. Dit noemen we mantelzorg.

Waar ben je naar op zoek?

Je winkelmandje