Over mantelzorg

Mantelzorg betekent zorgen voor een naaste die (chronisch) ziek, beperkt of hulpbehoevend is. Vaak nemen mensen uit de directe sociale omgeving, zoals familieleden, partners of kinderen, deze zorg op zich uit liefde voor de ander. Het is vrijwillige zorg die op je pad komt als iemand die dichtbij je staat ziek wordt of (tijdelijk) hulp kan gebruiken. Vanwege de emotionele band kan een mantelzorger een enorme steun zijn voor degene die ziek of beperkt is. Nederland telt zo'n 4 miljoen mantelzorgers. 

Wat is mantelzorg precies?

Bij mantelzorg kun je denken aan huishoudelijke taken, zoals stofzuigen, koken of boodschappen doen. Maar ook aan het verzorgen van een dierbare, bijvoorbeeld wassen en aankleden, en zelfs verpleegkundige taken zoals medicijnen geven. Daarnaast hoort gezelschap houden bij de taken van mantelzorgers en kunnen zij ondersteuning bieden als gesprekspartner voor zorgverleners.

De zorg kan uiteenlopen van een vriend met een lichamelijke beperking wekelijks helpen bij de boodschappen tot 24-uurs-zorg voor een kind met een beperking. Als iemand ongeneeslijk ziek is, kan een mantelzorger ook palliatieve zorg geven. Deze zorg is gericht op het vergroten van de kwaliteit van leven in de laatste levensfase. 

Waarom is mantelzorg belangrijk?

Mantelzorgers zijn erg waardevol voor onze samenleving, omdat zij zorg uit handen nemen die anders door zorgverleners gedaan wordt. Dankzij deze hulp kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen en activiteiten blijven ondernemen. Bij mensen die niet meer beter worden en uiteindelijk komen te overlijden, kan mantelzorg helpen om de laatste tijd zo aangenaam mogelijk te maken.

Zorgen voor een ander kan nooit verplicht worden. Het is onbetaald vrijwillig 'werk', dat mantelzorgers vaak doen omdat ze het niet meer dan vanzelfsprekend vinden om zorg te geven aan iemand die dichtbij staat. Mantelzorg is vaak voor langere tijd nodig en kan fysiek en emotioneel erg zwaar zijn, vooral als je dit doet naast een studie of baan. Daarom is het belangrijk om ook goed voor jezelf te zorgen als je zorgt voor een ander.

Ondersteuning bij mantelzorg

Ben je mantelzorger en merk je dat het even te veel wordt? Dan kun je kijken of anderen in je omgeving wat taken kunnen overnemen, bijvoorbeeld buren. Ook kun je denken aan de inzet van vrijwilligers of respijtzorg via de gemeente. Bij respijtzorg neemt iemand anders de zorgtaken tijdelijk volledig op zich, waardoor je even tot rust kunt komen. Maar ook een mantelzorgmaatje kan steun bieden. Dit is een vrijwilliger die mantelzorgers ondersteunt, bijvoorbeeld als gesprekspartner om ervaringen mee te delen, voor administratieve ondersteuning of als maatje om er samen op uit te gaan.

Waar ben je naar op zoek?

Je winkelmandje