Even tijd voor jezelf dankzij respijtzorg

Even tijd voor jezelf dankzij respijtzorg

Vind je het lastig om de zorg voor iemand die je dierbaar is uit handen te geven? Dat is heel begrijpelijk, want als je zorgt voor je vader, moeder, partner of iemand anders die dicht bij je staat dan wil je dat natuurlijk zo goed mogelijk doen. Toch is het van belang om ook goed voor jezelf te zorgen, zodat je de beste zorg aan een ander te blijven geven. Je kunt hiervoor gebruik maken van respijtzorg. De zorg wordt dan tijdelijk overgenomen door een zorgprofessional of vrijwilliger.

Als je langdurig voor een dierbare zorgt, vergeet je wel eens om tijd voor jezelf te nemen. Toch kan het goed zijn om vervangende mantelzorg te regelen, want zo houd je de zorg beter vol. Respijtzorg maakt dit mogelijk. Hierbij kun je zorgprofessionals of vrijwilligers inschakelen om jou tijdelijk te ontzorgen. Dit kan zowel thuis als bij een zorginstelling. Je kan er om verschillende redenen voor kiezen om je zorgtaken tijdelijk over te dragen: of je nu even een avondje wil ontspannen of op vakantie gaat.

Welke vormen van respijtzorg zijn er?

Natuurlijk kun je een vriend of vriendin, buur of familielid om hulp vragen, maar er zijn ook verschillende soorten vervangende mantelzorg waar je gebruik van kunt maken. Zo heb je dagopvang, logeerzorg of professionele respijtzorg thuis. Daarnaast is er nog respijtzorg door vrijwilligers, ook wel aanwezigheidszorg genoemd. Je kunt hier zo lang je dat nodig vindt gebruik van maken, van een dagdeel tot een langere periode. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Dagopvang

Heb je voor een hele dag of een dagdeel hulp nodig bij je zorgtaken? Dan kun je terecht bij een dagopvang. Deze dagbesteding vindt plaats binnen een groep met professionele begeleiding. Er zijn dan vaak activiteiten waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar de dagopvang kan ook de nodige ondersteuning en verzorging bieden aan degene voor wie jij zorgt. Locaties voor dagbesteding zijn onder andere zorgboerderijen, activiteitencentra en GGZ-instellingen.

Je kunt dagopvang aanvragen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet Langdurige Zorg (Wlz) of Jeugdwet.

Logeerzorg

Heb je wat meer ondersteuning nodig? Bij logeerzorg verblijft degene aan wie je zorg geeft tijdelijk in een zorginstelling, gastgezin, zorghotel of verpleeghuis. Zo kun jij op adem komen. Bij logeeropvang nemen hulpverleners de zorg uit handen en worden vaak ook activiteiten georganiseerd. ‘s Nachts kan vaak gebruik gemaakt worden van benodigde voorzieningen, zoals een logeerruimte, eten en drinken en hulpmiddelen als een tillift of hoog-laagbed. Je kunt kortdurend (alleen ’s nachts, als je bijvoorbeeld nachtdiensten werkt) of voor een langere periode een beroep doen op deze vorm van vervangende mantelzorg.

Je kunt logeerzorg aanvragen vanuit de Wmo, Wlz of Jeugdwet. Als je een indicatie hebt voor de zorg, wordt logeeropvang vaak vergoed door de gemeente, het zorgkantoor of je zorgverzekeraar.

Aanwezigheidszorg (respijtzorg door vrijwilligers)

Bij aanwezigheidszorg vindt de zorg aan huis plaats, gewoon in de vertrouwde omgeving. Je zorgtaken worden dan tijdelijk overgenomen door een vrijwilliger. Je kan hiervoor kiezen als je even iets voor jezelf wil doen, zoals een uurtje sporten, lunchen met een vriend of vriendin of als je naar het ziekenhuis moet.

Aanwezigheidszorg kun je regelen via je aanvullende verzekering of vanuit de Wmo.

Respijtzorg in lichte vorm

Bij een lichtere vorm van respijtzorg kun je denken aan het inschakelen van een vrijwilliger om samen met degene voor wie je zorgt een activiteit te ondernemen. Dit is vooral bedoeld om jou een beetje te ontlasten. Je staat er dan even niet alleen voor, maar krijgt waar nodig wat ondersteuning bij je zorgtaken waardoor je iets meer rust krijgt.

Je kunt deze lichtere vorm van respijtzorg aanvragen vanuit de Wmo.

Respijtzorg door professionals

Wanneer je ondersteuning nodig hebt bij zorgtaken die niet door een vrijwilliger kunnen worden uitgevoerd, heb je ook nog de mogelijkheid om gebruik te maken van professionele respijtzorg. Je krijgt dan ondersteuning van een zorgprofessional, zoals een wijkverpleegkundige of je huisarts.

Respijtzorg door professionele zorgverleners wordt meestal vergoed vanuit de basisverzekering. Controleer dit vooraf wel even bij je zorgverzekering.

Wat zijn de kosten van respijtzorg?

Dit kan verschillen op basis van de zorgindicatie die jouw naaste heeft. Soms moet je vanuit je zorgverzekering eigen risico of een eigen bijdrage betalen. Het is voor iedereen weer anders hoeveel je aan eigen bijdrage betaalt. Heb je hulp van een vrijwilliger via een vrijwilligersorganisatie? Dan hoef je vaak alleen de onkosten van de vrijwilliger te betalen, zoals reiskosten. Het kan zinvol zijn om vooraf uit te zoeken wat de kosten zijn, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Vraag eventueel om hulp waar dat nodig is.

Wat moet ik allemaal regelen bij respijtzorg?

Voordat je gebruik gaat maken van vervangende mantelzorg, is een goede voorbereiding wel zo fijn. Dat scheelt zorgen over dingen die je moet regelen en ‘of het allemaal wel goed gaat’. Deze tips kun je gebruiken om het voor jezelf makkelijker te maken:

1. Ga in gesprek met degene voor wie jij zorgt:
Allereerst is het van belang om samen te bespreken dat je respijtzorg overweegt. Zo kun je bespreken of je dierbare zelf nog speciale wensen heeft en aangeven wat jij zelf nodig hebt.

2. Maak een checklist:
Het kan voor jezelf fijn zijn als je vooraf opschrijft welke zaken van belang zijn om te weten voor degene die de zorg van je overneemt. Denk aan het innemen van medicijnen op een bepaald tijdstip of de manier waarop jouw naaste het liefst verzorgd wordt. MantelzorgNL heeft deze checklist gemaakt voor het overdragen van zorg.

3. Ga een kijkje nemen bij respijtzorg op locatie
Vindt de vervangende mantelzorg buitenshuis plaats? Dan kan het rust geven om vooraf een kijkje te nemen op de locatie waar je dierbare naartoe gaat. Op die manier weet je vooraf of er zaken zijn waar rekening mee gehouden moet worden zodat je goed voorbereid bent en kun je daarna in alle rust tot jezelf komen.

Als laatste willen we je nog één hele belangrijke tip meegeven. Hoe moeilijk het ook is, voel je niet schuldig als je even een break nodig hebt. Door tijd voor jezelf te nemen, kun je nog beter voor een ander zorgen. Je doet het dus goed!

Laat een reactie achter

Let op: reacties moeten eerst worden goedgekeurd voordat ze zichtbaar zijn.

Waar ben je naar op zoek?

Je winkelmandje